Projecten

Projecten in Salvador da Bahia-Brazilië
De Congregatie van de Zwartzusters van Bethel-Brugge, as Irmãs Negras, ontwikkelt in de wijk Saboeiro, één van de armste woongebieden van de stad São Salvador da Bahia, sociale projecten voor allen die door hen kunnen worden bereikt, om het leven van arme gezinnen menselijker en waardiger te maken.

Klik op onderstaande linken om meer te weten te komen over de inhoud van de projecten en het benodigde bedrag dat we willen inzamelen.

Projecten Itacoatiara – Amazone
Er zijn in de Amazonestreek heel veel uitdagingen en noden door armoede, geweld, ziekte, kinderprostitutie, seksuele uitbuiting, het gebruik van en de handel in drugs, vroege zwangerschap, werkloosheid, depressie, mensenhandel, nieuwe vormen van slavernij, handel in organen, moeilijkheden bij de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale bijstand, een aanzienlijke toename van zelfmoorden en een toename van de jeugdgevangenisbevolking en van misdrijven onder en tegen jongeren, vooral die van Afrikaanse afkomst en uit de periferie (zie FD, nr. 30). De Zwartzusters, as Irmãs Negras Agostinianas, staan sinds het jaar 2018 ten dienste van de Prelatuur van Itacoatiara, ten dienste van de parochies in de omgeving van Itacoatiara en zetten er zich in voor de sociale pastorale zorg, zoals gevraagd door bisschop Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, SDV.

Klik op onderstaande linken om meer te weten te komen over de inhoud van de projecten en het benodigde bedrag dat we willen inzamelen.

Steun

Algemene steun