Zwartzusters van Bethel

Met de H. Augustinus willen we één van hart en één van ziel verder vertrouwvol op weg gaan naar God, zingen en verder trekken en proberen goede vruchten voort te brengen in Vlaanderen én Brazilië, zoals het staat in ons embleem: Bonos fructus facere (Latijn voor “Goede vruchten voortbrengen”).

“Laten we zingen,
niet om te genieten van een onverstoorbare rust,
maar om ons zwoegen te verlichten.
Doe zoals trekkers onderweg:
zing onder het lopen.
Verlicht de inspanning door te zingen.
Houd niet van getalm, maar zing en trek verder.

Verder trekken, wat betekent dat?
Maak voortgang, maak voortgang in het goede.
Naar het woord van de apostel zijn er immers ook mensen
die voortgang maken in het kwaad (2 Tim. 3,13).

Wanneer je voortgang maakt, trek je verder.
Maar maak voortgang in het goede,
Maak voortgang in goede levenswandel.
Zing en trek verder”.
(St.-Augustinus. Preek 256, 3 – vertaling: T.J. van Bavel o.s.a.)

Zr. Christine Everaere,
Algemeen Overste van de Zwartzusters van Bethel o.s.a.