Logo

De Kastanjeboom is tot op heden een onderdeel van het kloosterembleem, samen met de pelikaan die, nestelend in de kruin, zijn jongen voedt. Hij is zinnebeeld van de alles-offerende liefde van Christus. Het devies, een soort lijfspreuk of motto: ‘Bonos Fructus Facere’( Latijn voor goede vruchten voortbrengen”) is een latere toevoeging dat verwijst naar het Matteüs-evangelie 7,17-18. Dit devies, een kernachtige zin met daarin een wijsheid of nuttige boodschap over wat je best kunt doen of hoe de zusters moeten leven, werd omstreeks 1933 aan het embleem toegevoegd door Michiel English, priester, historicus en archivaris-bibliothecaris van het bisdom Brugge, die elke dag in het klooster van Brugge de mis celebreerde.

 

De missie van de 4 Vlaamse Zwartzusters in Brazilië draagt goede vruchten. Daarom hebben we in 2015 het logo in Brazilië terug aangepast aan de veranderde realiteit. De pelikaan met zijn nest in een boom die zijn jongen voedt en het devies is gebleven. Maar in de achtergrond zie je nu links onder het eerste huis Casa da Paz in Salvador da Bahia en rechts het hoofdklooster Ter Castaegneboom op het Oosterlingenplein te Brugge.