BRA Itacoatiara

Op 13 augustus 2017 ontvingen de Irmãs Negras, Zwartzusters in Brazilië die nu werkzaam zijn in Salvador de Bahia, Ruy Barbosa en São Roque do Paraguaçu, de missionaire oproep van Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, SDV, één van hun bekende priesters van Bahia. Hij werd op 19 april 2017 benoemd tot 4e Bisschop, de eerste Braziliaanse bisschop van de prelatuur, na twee Canadezen en een Italiaan. De vorige bisschop Dom Carillo Gritti, die 16 jaar bisschop was, overleed in juni 2016. Dom José Ionilton is een religieus van de Congregação Vocacionista, Congregatie voor de roepingen. Hij werd op 30 juli 2017 plechtig onthaald.

Op 29 september 2017 kreeg het Algemeen Bestuur een brief van de Regionale Raad om de toelating te vragen voor de opening van een nieuwe missie. Vier zusters waren al dadelijk bereid gezonden te worden. Ze zijn sterk gemotiveerd: “We leven in het tijdperk van Paus Franciscus, Papa Francisco, die ons oproept tot een missionaire pastoraal, om een nieuwe verkondiging van het evangelie (Evangelii Gaudium) op gang te trekken, die vraagt dat we een KERK IN uittocht zouden zijn, dat we onze veiligheid zouden verlaten, om te gaan, te vertrekken om zo tegemoet te komen aan de noden van het ogenblik, zoals ons charisma het ook vraagt”.

Op 30 oktober 2017 gaf het Algemeen Bestuur de toelating om op verkenning te gaan. Zr. Christine Everaere ging op 11 december 2017 met de Regionale Overste Zr. Ângela Maria, met Zr. Lies Despierre, Joêmia en Damiana op tocht naar Itacoatiara. Het was een dagreis ver met het vliegtuig van Salvador da Bahia via São Paulo naar Manaus en dan nog 267 km af te leggen met de wagen van Manaus naar Itacoatiara.

 

2018
Lees hier het artikel in kerknet.

Itacoatiara, is een naam van de Indianen en betekent: Ita is steen, coatiara is geschilderd, afgeschreept maar toch een zwarte steen die op het plein voor de kathedraal staat.

Itacoatiara is een prelatuur. Een prelatuur is geografisch afgebakend zoals een bisdom, heeft een bisschop, maar heeft onvoldoende priesters en is nog niet zelfbedruipend om al een bisdom te kunnen zijn. De prelatuur heeft maar 7 priesters. Zes zijn leden van Missionaire Instituten (4 Missionarissen de Guadelupe van México en 2 Missionarissen van Maria Imaculada (onbevlekte Maagd Maria van India) en één diocesane priester van het Aartsbisdom de Ribeirõ Preto (São Paulo). Er is één permanent diaken en de leken moeten nog gevormd worden.
De prelatuur heeft op dit moment alleen als Godgewijd Leven, het monasterium “Agua Viva, Levend Water” met vijf zusters Benedictinessen die in contact staan met de zusters van Bethanie.

De prelatuur van Itacoatiara – Amazonia bestaat uit bestaat uit zes gemeenten zijnde Itacoatiara, Urucurituba, Silves, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Urucará met 13 parochies en ongeveer 250 gemeenschappen in stad en platteland. Veel gemeenschappen zijn Ribeirinhas, dat wil zeggen gelegen aan de rivier. Drie van de zes regio’ kunnen alleen via een boottocht van vier uur en meer bereikt worden. De boot die hoogstnoodzakelijk is, is op 10 december 2017 gezonken. Het hoofdkwartier van de Prelatuur ligt in Itacoatiara aan de rivier de Amazone. Het heeft een oppervlakte van 58.424,56 km², 200.000 inwoners met een spreiding van 3,62 inwoners per km².

De indiaanse stammen leven in beschermde omgevingen.

Na overleg met het algemeen en regionaal bestuur gaan we akkoord dat de zusters Damiana Do Carmo Nascimento, Joêmia Santos da Purificação, en Cleide Silva de Jesus zich hier gaan inzetten voor een periode van drie jaar.

Op 19 februari 2018 namen ze afscheid van Salvador en trokken vertrouwvol op weg.

Op 20 februari kwamen ze ter bestemming aan.

Dom Ionilton wil dat de Zwartzusters, as Irmãs Negras, hier komen om pastoraal en sociaal werk te doen op de 7 parochies.

Er is nog veel armoede, geweld, drugs, prostitutie, analfabetisme, tuberculose, malaria. De uitdagingen zijn groot maar de zusters zijn zeer gemotiveerd.

Er zal gezocht worden naar duurzame oplossingen voor de problematiek van armoede, ongelijkheid, recht op gezondheid en onderwijs, zorg voor het milieu. Er zal geprobeerd worden om naast de pastorale noden een antwoord te geven aan reële noden om hen te helpen om de millenniumdoelstellingen te verwezenlijken.
Er zijn hier heel veel kerkelijke en maatschappelijke uitdagingen. En dan is er nog de grote uitdaging van de economische duurzaamheid. De aanwezigheid van vrouwelijk religieus leven is hier volgens de bisschop broodnodig om te getuigen; om te helpen bij de missie in het pastorale veld, vorming van de medewerkers en sociale activiteiten.

De zusters proberen doorheen hun pastorale en sociale inzet, een sprankeltje hoop, het licht van het evangelie zullen brengen.