BRA Charisma

Ons Charisma

We beantwoorden hedendaagse noden door ons getuigenis van ons persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, ons zusterlijk leven in gemeenschap en onze apostolische inzet.

Voor ons Zwartzusters van Bethel in Brazilië, as Irmãs Negras, is het van belang dat wij blijven werken aan de ontwikkeling van ons religieus leven en van onze roeping.

Wij zien ons religieus leven als het geven van getuigenis. Het is op de eerste plaats een getuigenis van trouw, van persoonlijke liefde voor de Heer en van vreugde in ons zijn en in ons doen. Vervolgens getuigen wij door ons gebedsleven, door onze beschikbaarheid, door de vreugde die wij uitstralen als Godgewijden en door solidariteit en gastvrijheid. Zo zijn wij mensen van geloof die getuigen van Jezus en de hand aan de ploeg slaan. Bij dit alles ontlenen wij onze kracht aan het leven in gemeenschap.

Als Zwartzusters streven wij ernaar onszelf te geven in eenvoud en vreugde en hierbij proberen wij volhardend te zijn. Wij voeden ons uit de spirituele bronnen van onze Congregatie en maken werk van ons persoonlijk welzijn en dat van de gemeenschappen waarin we leven. Ons persoonlijk en het gemeenschappelijk gebed zijn ons tot kracht en maken ons gemeenschapsleven en ons apostolisch leven vruchtbaar. Wij stellen ons open voor de noden van de ander en leven “één van hart en één van ziel, samen, op weg naar God

In dit alles verlangen wij bescheiden te zijn in het besef van de eigen grenzen en mild tegenover deze van de medezusters.

Wij zijn Zwartzusters geworden vanuit het getuigenis en het gebed van de eerste zusters die hier als missionaris hun zending vervulden. Wij worden aangesproken door de geschiedenis van onze Congregatie en haar manier van werken, en wij zijn diep en blijvend onder de indruk van de wijze waarop wij in de Congregatie werden ontvangen. Wij zijn dag aan dag bezig om het Charisma van de Zwartzusters eigen te maken. Daarbij helpt het ons in gebed en dagelijks leven de roepstem van de Heer te beluisteren en Hem na te volgen. Dit geeft ons kracht om trouw te blijven aan ons engagement van overgave en onze beschikbaarheid om nu ook zelf ieder gastvrij te onthalen. Wij voelen dat wij ons op een goede levensweg bevinden waardoor wij kunnen groeien en ons kunnen ontwikkelen.

Onze eerste inspiratie halen wij uit het evangelie. De H. Augustinus helpt ons door zijn voorbeeld om ons engagement helder te krijgen. Hij is een onuitputtelijke bron van religieus leven. In zijn regel zien wij het licht dat ons de weg wijst. Hij biedt ons een spiegel waarin wij dagelijks ons leven kunnen reflecteren. Zijn regel en de wijze waarop deze in onze Congregatie concreet wordt beleefd, is als een handboek waarmee wij onze inzet actueel kunnen houden.

Onze zending en inzet in Brazilië is gericht op het pastorale en sociale werk. Wij willen aanwezig zijn en dagelijks doen wat er te doen valt. Wij leggen contact met wie daar nood aan heeft of wanneer dat voor ons noodzakelijk is. Kortom, wij zijn getuigen van Gods liefde voor ons, mensen, en trachten het Rijk Gods te doen groeien door beminnelijk een teken van liefde te zijn. Het volk beluisteren en hun noden ontdekken maakt ons solidair met hen en doet ons samen positieve acties ondernemen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld: het werk met verlaten kinderen, het bezoek aan gevangenen en aidspatiënten en de hulp die wij kunnen bieden aan mensen met een handicap.
Wij voelen ons een instrument van God en willen een teken zijn van Zijn aanwezigheid onder de mensen. Door onze openheid en gastvrijheid willen wij Gods liefde uitstralen.

Zorg voor kinderen
Zorg voor mensen met handicap
Bijbelgroepje of samen bidden met Braziliaanse mensen
Zorg voor vorming

Het lukt ons soms om mensen een besef van Gods rijk te laten ervaren: hoop, harmonie, vrede, eenheid en vriendschap. Zo trachten wij de Christus op te wekken die in ieder van ons mensen leeft.