Companheira Agostiniana

Het project COMPAZ, Companheira Agostiniana Zwartzusters, wil vanuit de Augustijnse spiritualiteit een hartelijk kompas zijn naar diepgang, inspiratie en zingeving voor studenten, zieken, zinzoekers en bidders.

De Zwartzusters geloven dat COMPAZ een ontmoetingsplaats kan worden voor studenten en zoekers, dat verbondenheid en verdieping eigentijds gestalte kan krijgen. Gastvrijheid, groei in innerlijkheid, hartelijke gemeenschap en aandacht voor de medemens zijn pijlers van een Augustijnse spiritualiteit die de richting aanwijst. Companheira – tochtgenoot zijn wordt heel concreet ook door de samenwerking met Anne Desmet en een ondersteuningsgroep. Dit is een groep van vrijwilligers die geregeld samenkomen. Ze zijn bereid om hun kennis, inzichten, ervaringen of Augustijnse expertise ten dienste te stellen aan de verdere uitbouw van COMPAZ.
Warm onthaal en luisterend oor voor studenten en mensen onderweg, een studentenwerking, Augustinusdagen, Augustinusleesgroepjes, Bijbelgroepje, vraag om gebed, een website… zijn als het ware vele kleurrijke bloemen die hun kopje boven de grond steken. U kan hierover meer lezen op de website www.compaz.be

Het doet ons zingen en verder trekken:
Danken wij God voor elkaar
vraag maar niet hoe en niet waar
kijk om je heen en geef toe
God wordt ons mensen nooit moe!

An De Coster als lid van de ondersteuningsgroep verwoordt wat er ondertussen groeide:

Inmiddels hebben we met onze ondersteuningsgroep van COMPAZ al een hele weg afgelegd. Met inzet van de talenten van ieder van ons zijn er al een aantal gesmaakte initiatieven geweest: de Augustinusmonoloog in augustus en de Augustinusnamiddag in december 2017. Toen hebben we mogen proeven van de rijke Augustijnse spiritualiteit van de eminente Augustinuskenner Gaby Quicke. Regelmatig komen ook een aantal mensen in kleine groepjes samen in Augustinusleesgroepjes. En ons verhaal gaat verder, geïnspireerd door Augustinus.
Donderdag 31 mei 2018 mochten we met de ondersteuningsgroep en enkele mensen van de Augustinusleesgroepjes kennismaken met een nieuw project van Gaby Quicke: ‘Als een arend leeft mijn jeugd’. Puttend uit de rijke teksten van Augustinus kregen wij al een voorsmaakje van een nieuw boek dat op stapel staat. Voedsel voor ons hart, spiritueel doorleefd maar ook een appèl aan elk van ons om te leven geïnspireerd door Augustinus. Geen grote theorieën maar haalbare, menselijke doelen vanuit een spirit van togetherness samen op weg gaan, God binnenlaten in ons hart en groeien in verlangen. Zo kunnen we nieuwe mensen worden en kan mekaar graag zien een bron van vreugde, een verrukkelijke genade worden.
Dankjewel Gaby om dit met ons te delen en ons te bemoedigen om verder te gaan op de ingeslagen weg.