BRA Salvador da Bahia

Momenteel is er een aanwezigheid van de Zwartzusters in Salvador da Bahia op 3 plaatsen:

Casa da Paz, Huis van de Vrede.
Rua Milton Gomes Costa 114
São Gonçalo do Retiro
SALVADOR – BA-BRASIL Cep. 41.190-200

Dit was het eerste regionaal huis dat tevens vormingshuis was, gelegen in de parochie São Gonçalo do Retiro. Daar wonen momenteel van links naar rechts: Zusters Noélia, Jandira, Claudia, en Iraci.

 

Casa da Alegria, Huis van de Vreugde
Rua do Saboeiro – quarta travessa 03 Bairro Saboeiro
SALVADOR – BA-BRASIL
Cep. 41.180-635

Dit is nu het regionaal huis en vormingshuis.
Daar wonen momenteel van links naar rechts: Zusters Ângela Maria, Rita en Jaci.

 

Casa Bethel, Huis van God
Rua Prof. Euclides Alípio de Oliveira, 265
Jardim Armação
SALVADOR – BA –BRASIL
Cep. 41.750-060

Een appartement op de eerste verdieping gelegen dicht bij de zee maar juist naast een nieuwe krottenwijk.

Momenteel woont Zr. Lies daar alleen.

De rode draad van hun inzet is de pastorale- en sociale zorg voor de armsten. Dit vertaalt zich zowel in pastorale inzet in de comunidades, gemeenschappen, en in het aanbieden van opleidingen en zorg voor mensen met een handicap.

 

PASTORAAL CONGREGATIONEEL PROJECT WORDT OOK WERKELIJKHEID IN SALVADOR DA BAHIA

Onze Congregatie: IRMÃS NEGRAS AGOSTINIANAS DE BETHEL is ontstaan doordat Belgische zusters in 1966 naar Brazilië kwamen. We leven volgens de spiritualiteit van Augustinus.

Ons Charisma
We beantwoorden hedendaagse noden door ons getuigenis van ons persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, ons zusterlijk leven in gemeenschap en onze apostolische inzet.

Onze eigenheid
Wij zijn een congregatie van zogenaamde parochiezusters. Wij engageren ons vooral, maar niet uitsluitend, op pastoraal vlak. Wij willen onze zusters een heel goede vorming geven op professioneel, pastoraal en religieus vlak. Wat volgt geeft u een zicht op onze heel diverse inzet.

Een brede waaier van pastorale activiteiten

 • We zorgen voor de oriëntatie, coördinatie en uitvoering van heel uiteenlopende pastorale taken op vlak van de kinderen-, jongeren-, zieken-, gehandicapten-, en roepingenpastoraal.

 

 • We vormen de leiders van de kerkelijke gemeenschappen, we brengen huisbezoeken en begeleiden Bijbelgroepen.

 

 • Er is de catechetische, liturgische, menselijke en kerkelijke vorming:
  We vormen catechisten die ouders voorbereiden op het doopsel, eerste communie en vormsel. We stimuleren muziekgroepjes, bidden en vieren samen met de hele gemeenschap.

 

 • We geven geestelijke begeleiding volgens de methode van zien, oordelen en handelen; het model van de kerkelijke basisgemeenschappen.

 

 • We zorgen voor kleinschalige sociale projecten voor de lokale bevolking zoals de kinderopvang Casa da amizade, muzikale catechese, aanleren van beroepsvaardigheden aan kinderen, adolescenten, risicogroepen. Zo voorzien we in de lokale noden, dankzij de financiële steun en solidariteit vanuit België.

 

Pastorale activiteiten:

 • We zorgen voor de oriëntatie, coördinatie en uitvoering van heel uiteenlopende pastorale taken op vlak van de kinderen-, jongeren-, gehandicapten-, zieken-, en roepingenpastoraal.

Pastoral da criança: Pastoraal voor de kinderen

 

Ook in Brazilië ontwikkelde zich de pastoraal voor kinderen, volgens de methode van dokter Zilda Arns.

De kinderen krijgen heel veel aandacht in de pastoral da criança. Mensen spreken met heel veel lof over dokter Zilda Arns. Zij werd geboren op 25 augustus 1934 in St Catharina en overleed als slachtoffer van de aardbeving in Haïti op 12 januari 2010. Ze was dokter pediater, moeder van 5 kinderen en oma van 10 kleinkinderen. Ze zag haar missie in de geneeskunde, was werkzaam in publieke hospitalen en coördineerde verscheidene acties ten bate van moeder en kind. In 1983 werd ze door de Braziliaanse bisschoppen aangesproken en ontwikkelde zich de communautaire methode en uitbreiding in de solidariteit tussen de armere families. Deze specifieke pastoraal bestaat uit acties op gebied van gezondheid, voeding, opvoeding en ook burgerzin en spiritualiteit op oecumenische basis. Vooral in de armste groepen wordt op de integrale ontwikkeling van het kind gefocust, vanaf de conceptie tot de ouderdom van zes jaar, met daarbij ook op het oog de kwalitatieve verbetering van de familie. In 2004 werd haar een tweede missie opgedragen: die van de bejaarde die zich evenzeer tamelijk snel over heel Brazilië verspreidde met ongeveer dezelfde methode.

In 2008 werd te Montevideo, Uruguay, de beweging tot internationale beweging uitgeroepen met de bedoeling het reduceren van kind en moederdood, ondervoeding en huiselijk geweld.
Nu is de Pastoral da Criança in 19 landen vertegenwoordigd.

Volgens Dr. Zilda is de opvoeding van de moeders de uitnemende weg om ziekten en sociale uitsluiting van het kind te voorkomen. Daarom wordt veel in de vorming geïnvesteerd en de leiders gezocht uit vrijwilligers die zich volgens eenzelfde plan laten gidsen. Eens heeft Dr. Zilda gezegd dat “de leiders van de Pastoraal van het Kind” de belangrijkste personen van het land zijn, omdat ze naast de broederlijke solidariteit, oriëntatie geven betreffende gezondheid, voeding, opvoeding en burgerzin aan de armsten in Brazilië, opdat allen leven zouden hebben in overvloed”.

 

Pastoral dos deficientes – zieken- en gehandicapten pastoraal

Zr Liesbeth Van Nieuwenhuyse heeft zich echt ingezet voor mensen met een handicap. Dit is beantwoorden aan een grote nood, aangezien Brazilië niet een goed uitgebouwd sociaal zekerheidssysteem heeft. De gehandicaptenzorg wordt helemaal niet gesubsidieerd.

 

 

 

Er is nood aan verzorgingsmateriaal om de gehandicapten die in afgelegen huisjes wonen goed te kunnen helpen.

 

Pastoral vocacional – roepingenpastoraal

 

 • We vormen de leiders van de kerkelijke gemeenschappen, we brengen huisbezoeken en begeleiden Bijbelgroepen.

 

 • Er is de catechetische, liturgische, menselijke en kerkelijke vorming:
  We vormen catechisten die ouders voorbereiden op het doopsel, eerste communie en vormsel. We stimuleren muziekgroepjes en bidden en vieren samen met de hele gemeenschap.

 

 • We zorgen voor kleinschalige sociale projecten voor de lokale bevolking zoals de kinderopvang Casa da amizade, muzikale catechese, aanleren van beroepsvaardigheden aan kinderen, adolescenten, risicogroepen. Zo voorzien we in de lokale noden, dankzij de financiële steun en solidariteit vanuit België.

 

OPLEIDINGEN

Aan moeders, alleenstaande jongeren en vrouwen bieden de zusters een opleiding aan. Op die manier bevordert men hun toegang tot de arbeidsmarkt en hun bestaanszekerheid.

Volgende opleidingen worden aangeboden. Enerzijds dragen die opleidingen ertoe bij dat ze voorzien in hun basisbehoeften en algemene vorming, maar anderzijds stimuleren ze sociale contacten en hun kansen op de arbeidsmarkt.

 • Opleiding tot naaister
 • Opleiding tot kapster
 • Opleiding pedicure en manicure
 • Computeropleiding, waardoor ze kunnen solliciteren voor diverse functies: voor onthaal in bedrijven, administratie,…
 • Muziekopleiding. Instrumenten worden door de zusters aangekocht.

 

Naaicursus

 

Kapster

 

Manicure en pedicure

 

Computerlessen

 

Muziekopleiding