Steun

Indien u graag ons werk steunt:

Zonder fiscaal attest
BE88 7370 4291 2641
BIC: KREDBEBB
Zwartzusters van Brugge vzw
Oosterlingenplein 5
8000 Brugge

Met fiscaal attest
Ons project wordt eveneens ondersteund door vzw Kontinenten, waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Voor jaarlijkse giften vanaf 40,00 euro kunt u een fiscaal attest ontvangen.

BE21 0000 7186 7603
BIC BPOTBEB1
Kontinenten vzw
Potterierei 72
8000 Brugge
In de mededeling: Zwartzusters – Brazilië.
Uw naam, voornaam en geboortedatum zoals vermeld op uw identiteitskaart.

Per testament
U kan ons ook per testament gedenken.
Hiervoor kan u best te rade gaan bij een notaris.

Meer info

zwartzusters.brugge@telenet.be

https://www.zwartzusters-bethel-brugge.be

https://www.compaz.be