Project Pelicano

Deze actie van solidariteit met de armsten wil hen helpen in een van de basisbehoeften van ieder mens, het universele recht op voedsel. Ongeveer 50 gezinnen worden maandelijks geholpen met een basis-voedselmand. Deze actie draagt bij tot het gevoel van eigenwaarde van de begunstigden en versterkt de aanwezigheid van de Congregatie in de regio, waardoor zij de leer van Christus in het evangelie brengen ” Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Wat je voor de minste van de mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan.” (Mt 25,35-40).

Uitgebreide info: klik hier.

Jaarlijkse kostprijs: € 24000

Nog in te zamelen bedrag:

22490

Klik hier om dit project te steunen