Onze instellingen

Er blijft een verbondenheid met onze instellingen. Brugge, Veurne, Oostende, Diksmuide zijn plaatsen waar de Zwartzusters van Bethel de nood aan zieken- en bejaardenzorg ter harte namen en ook zorgden voor kwaliteitsvolle instellingen die zich in de loop van de geschiedenis en tot op vandaag telkens uitbreidden en moderniseerden.
Nu zijn er zes moderne instellingen die op die niet aflatende zorg van generaties Zwartzusters geënt zijn. Het loont de moeite om eens te lezen hoe dit alle gegroeid is én om dan de website van de desbetreffende instelling te bezoeken. ‘Goede vruchten voortbrengen’ is mogelijk dankzij stap voor stap vanuit een diep geloof de noden van mensen ter harte te nemen. Veel leesgenot!

Klik op de linken onder de afbeeldingen om meer te lezen.

OOSTENDE

HEILIG HARTZIEKENHUIS