Project muzieklessen “Toque vidas – Raak levens aan”

Het project TOQUE VIDAS heeft tot doel 500 kinderen, adolescenten en jongeren tussen 6 en 21 jaar uit de talrijke perifere gemeenschappen van Salvador rond Saboeiro/Narandiba/Beiru/Tancredo Neves/Arenoso en de omliggende gebieden een muzikale initiatie, artistieke instrumentale praktijk en menselijke vorming/promotie te bieden. Dit soort sociaal-educatieve werkzaamheden ter harte nemen draagt bij tot de verbetering van de jeugdgevoeligheid, het concentratievermogen en het geheugen. Op zijn beurt komt dit het alfabetiserings-proces en het wiskundig redeneren ten goede. “Muziek stimuleert delen van de hersenen die niet door taal worden ontwikkeld, zoals schriftelijke en mondelinge uitdrukking. Het is alsof we onze ‘hardware’ krachtiger maken”.

Uitgebreide info: klik hier.

Kostprijs: € 20000

Nog in te zamelen bedrag:

18320

Klik hier om dit project te steunen