Woorden en tekens van bemoediging

Hoe lang nog?

Hoe lang nog is dit uit te houden?
Hoe lang nog duurt de nacht?
Hoe lang nog is het speuren naar hoop en dageraad?
Hoe lang nog?

Soms zijn het vragen zonder antwoord.
Het tij is niet in één twee drie gekeerd.

Wat nu?
Nu is er leven, ook met onbeantwoorde vragen.
Nu is er leven, ook midden de nacht.
Nu is er leven, ook midden de eindeloos trage tijd.
Nu!

Meer nog:
God wenkt ons om het met zijn kracht uit te houden.
God wenkt ons om te proeven aan zijn Liefdesboodschap vertaald doorheen mensen.
God wenkt ons om te ervaren dat ook ons kruis uitzicht geeft op Nieuw Leven.
God wenkt ons!

Anne Desmet