Woorden en tekens van bemoediging

EEN STAPJE IS VOLDOENDE

In de tuin staat een heel uniek beeld,
Maria die de kleine Jezus bij de hand neemt,
en hem vertrouwvol aanmoedigt
om de volgende stap te zetten.

Midden wat er ons in het leven kan overkomen,
plots ziek vallen, werk verliezen, relatiebreuk,
een kind dat sterft, terechtkomen in eenzaamheid,
hebben ook wij nood dat er iemand ons bij de hand neemt,
en vertrouwvol vraagt dat ene stapje te zetten,
voor dat ene uur, die volgende drie uren,
die ene dag, die volgende nacht.

Vaak kunnen we niet veel verder zien,
maar één stapje is voldoende
om gaandeweg uit het diepe dal te klauteren.

Mensen kunnen tochtgenoten worden,
en ook Maria en Jezus komen ons tegemoet,
als we hen aanroepen
om dat ene stapje mee te gaan.

Anne Desmet