Uitdelen voedselpakketten, cestas básicas, in Salvador da Bahia.

Nu onze lockdownmaatregelen stapje voor stapje versoepeld worden en we al in de derde exitfase zitten, weliswaar met nog veel kommers en zorgen voor veel landgenoten, houden we jullie ook op de hoogte van de toestand in Brazilië. Brazilië is na de VS zelfs het zwaarst getroffen land ter wereld qua besmettingen en het aantal nieuwe besmettingen blijft oplopen. De toestand is er schrijnend. De Zwartzusters, De Irmãs Negras en hun medewerkers proberen in Salvador da Bahia voedselpakketten, cestas básicas, te verstrekken aan de noodlijdenden, aan de vele dagloners die zonder werk en inkomen zitten, zieken die niet in staat zijn om de preventieve maatregelen te volgen die zijn ingevoerd om de coronabesmetting te voorkomen. De crisissen in onze wereld komen het hardst aan bij al wie arm en kwetsbaar zijn. Wie een klein steentje wil of kan bijdragen mag dit storten op het nummer BE88 7370 4291 2641, BIC: KREDBEBB, Zwartzusters van Brugge vzw. Voor een fiscaal attest via het nummer BE21 0000 7186 7603, BIC BPOTBEB1, Kontinenten vzw, Potterierei 72, 8000 Brugge, In de mededeling: Zwartzusters – Brazilië. Van harte dank, Obrigada