Skip to main content

publicatie3

Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis. Ziekenzorg in het Spaans kwartier te Brugge. Een initiatief van de Zwartzusters van Bethel.
© Uitgeverij Jempie Herrebout, Keizerstraat 42, 8310 Brugge 3
Grafische Vormgeving: EJohan Mahieu, Brugge.
Fotogravure: Deckmyn, Roeselare.
Zetwerk en druk: Van Driessche, Brugge.
Binderij: Scheerders van Kerchove nv, Sint-Niklaas
Uitgeverij: Marc Van de Wiele, Jakobijnessenstraat 5, Brugge
ISBN 906920 010 4
D/1985-4375-6
SISO 613 UDC 649 (493.3)