Hoe een project steunen

Indien u graag een project steunt:

Zonder fiscaal attest
BE88 7370 4291 2641 – BIC: KREDBEBB
Zwartzusters van Brugge vzw – Oosterlingenplein 5, 8000 Brugge

Met fiscaal attest
Ons project wordt eveneens ondersteund door vzw Kontinenten, waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Voor jaarlijkse giften vanaf 40,00 euro kunt u een fiscaal attest ontvangen.

BE66 7380 3734 7143 – KREDBEBB
Vzw Kontinenten – Potterierei 72, 8000 Brugge
In de mededeling: Zwartzusters – Brazilië + het project dat u wenst te steunen + rijksregister- of ondernemingsnummer.
Indien de naam verschilt van de schenker eveneens naam en voornaam zoals vermeld op uw identiteitskaart meedelen.

Per testament
U kan ons ook per testament gedenken.