Overstroming in Itacoatiara, Amazone, Brazilië.

We leven mee met onze zusters en de mensen in Amazone Itacoatiara, die naast het lijden van de pandemie, nu ook getroffen worden door de overstroming van de Amazonerivier. Er worden voedselpakketten uitgedeeld aan de mensen in nood. Vrienden vragen of ze mogen steunen? Ja graag:

Wie vrijblijvend kan of wil steunen.

Zonder fiscaal attest
BE88 7370 4291 2641
BIC: KREDBEBB
Zwartzusters van Brugge vzw
Oosterlingenplein 5, 8000 Brugge

Met fiscaal attest
Ons project wordt eveneens ondersteund
door vzw Kontinenten, waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Voor jaarlijkse giften vanaf 40,00 euro
kunt u een fiscaal attest ontvangen.
BE66 7380 3734 7143
BIC KREDBEBB
Kontinenten vzw, Potterierei 72, 8000 Brugge.
In de mededeling: Zwartzusters – Brazilië,
uw rijksregister- of ondernemingsnummer

Met dank.