Overlijden Zuster Marie-Thérèse, Lamote Adeline

Niet helemaal onverwacht maar toch sneller dan gedacht, na de uitvaartdienst en de rouwmaaltijd op woensdag 16 februari van haar jongere zus Monika, die ze nog meemaakte en waar ze nog al haar familieleden mocht zien en groeten, namen we zaterdag 09 februari afscheid van zr. Marie-Thérèse, Lamote Adeline. Zij werd 94 jaar en is zachtjes en heel dankbaar in het klooster heengegaan omringd door haar medezusters. Bijna haar hele leven woonde en werkte zij in Brugge en was zij een gekend gezicht in de onderhoudsdienst van Sint Franciscus-Xaveriusziekenhuis Brugge of bij de Zwarte Nunnen. Na een heel dienstbaar leven met een groot en missionair hart is zij nu thuisgekomen bij de Vader. We danken iedereen die haar met genegenheid, liefde, vriendschap en zorg hebben omringd. Het was haar uitdrukkelijke wens om haar lichaam te schenken aan de wetenschap. Wij nodigen u uit op de herdenkingsviering van Zr. Marie-Thérèse die zal opgedragen worden op zaterdag 19 februari 2022 om 10u30 in de Sint-Lambertuskerk, Oudezakstraat 3, 8730 Oedelem, de plaats waar we haar diamanten jubileum zouden vieren.


Verrijzen is ons geloof,
weerzien onze hoop,
gedenken onze liefde.
Uit Gods hand ontving ik mijn leven,
onder Gods hand leef ik mijn leven,
in Gods hand geef ik mijn leven terug.
Jullie, die mij zo liefgehad hebben,
let niet op het leven
dat ik afgesloten heb,
maar op het leven dat ik begin.

H. Augustinus.