Overlijden Zuster Katrien, Nolf Maria

Zondag 25 juni 2023 is onze medezuster, Zuster Katrien, Nolf Maria, om 04u38 thuis op 87-jarige leeftijd, rustig en vredig ingeslapen.

Na een heel dienstbaar leven voor de Congregatie, de medezusters, vrienden, familieleden, patiënten in AZ West Veurne en Sint-Franciscus-Xaveriusziekenhuis te Brugge is zij nu thuisgekomen bij de Vader. We danken iedereen die haar met genegenheid, liefde, vriendschap en zorg hebben omringd.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de verrijzenisliturgie die zal worden opgedragen op vrijdag 30 juni 2023 om 10u30 in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Potterie, Potterierei 79, 8000 Brugge

 

Verrijzen is ons geloof,

weerzien onze hoop,

gedenken onze liefde.

Uit Gods hand ontving ik mijn leven,

onder Gods hand leef ik mijn leven,

in Gods hand geef ik mijn leven terug.

Jullie, die mij zo liefgehad hebben,

let niet op het leven

dat ik afgesloten heb,

maar op het leven dat ik begin.

Augustinus.