Met Augustinus op weg naar Kerstmis

“Met Augustinus op weg naar Kerstmis” wordt dit jaar zonder aanwezigen opgenomen.
Op 13 december zullen 3 korte youtube-filmpjes van de uiteenzettingen van de drie sprekers via de website www.compaz.be te bekijken zijn.
Het thema van dit jaar is: “Augustinus en geestelijke gezondheid”.
Over de therapeutische waarde van ons geloof.
Gabriël Quicke zal het hebben over “Christus, de geneesheer van het hart”.
Ria Grommen bespreekt wat het betekent: “Door liefde gedragen én vrijgemaakt”.
Patrick Lens verduidelijkt tenslotte hoe psychotherapie en spiritaliteit elkaar raken,
zonder verwarring.
Paul Delbaere zal de filmpjes verrijken met meditatieve dwarsfluitmuziek.
Wie de volledige tekst van de sprekers wil ontvangen, kan die aanvragen via compaz.brugge@gmail.com
of via de website www.compaz.be
In warme online-verbondenheid met elk van jullie!