Het Kapittel van de Zwartzusters ging door van 20 tot 23 augustus 2019, onder de deskundige begeleiding van moderator E.H. Antoon Vansteeland, tolk Pater Dirk De Vis, secretariaatswerk Rita Cleuren en Paula Broeders. Met dank voor hun inzet!

Zijn verkozen voor het Algemeen Bestuur, van links naar rechts, de zusters Katrien Nolf, Rosette Vandenbussche, Christine Everaere en Iraci Silva de Morais.
Zijn verkozen voor het nieuwe Regionaal Bestuur, van links naar rechts, de zusters Lies Despierre, Ângela Maria dos Santos Lima, Joêmia Santos da Purificação en Noélia Nascimento Cerqueira.