Compaz

IN DE KIJKER

  •   Symfonie van Hoop Zo noemen we de Samenzangnamiddag van COMPAZ die doorgaat op zondagnamiddag 1 september in de mooie Sint-Walburgakerk te Brugge van 14.30 tot 17.00. Dirigent Tom Hoornaert zal ons de liederen van hoop doen samen zingen, begeleid door piano, orgel en slagwerk. Vanaf nu kan je je al inschrijven. Deelnameprijs: VVK: 12 […]

GAANDEWEG WORDT DE WEG GEBAAND
Voor meer info zie ook www.compaz.be

Hoe is het project gegroeid?
Zuster Christine: ‘Bij mij leefde al jaren het verlangen om te starten met een Augustijnse vriendengroep. Er was de aanmoediging vanuit het kapittel om het huis in Brugge goed te benutten, een gastvrije Augustijnse gemeenschap te zijn voor studenten, in dialoog te blijven met de Augustijnse familie waar ook ter wereld, Augustijnse studiedagen te volgen en verder in openheid voor de noden van Kerk en wereld te leven. Geregeld sprak ik over die droom met Anne Desmet, met jarenlange ervaring in zieken en jongerenpastoraal, maar onze wegen gingen uiteen, tot op vrijdag 9 december 2016 we elkaar opnieuw ontmoetten en een droom werkelijkheid zal mogen worden.’

Van waar komt die niet alledaagse naam?
Anne: ‘In een tijd waar veel mensen zoeken om hun eenzaamheid te doorbreken en zin te geven aan hun leven zoals het nu is, vinden we het zinvol om in vertrouwen tochtgenoot te zijn. Het lied van Astalio Nunes Caminhoneiro, tochtgenoot, inspireerde ons.

Ook in Brugge verstaan we wat compagnon betekent. Het lied verwoordt goed het levensgevoel van velen: ‘Verloren, verward, vanbinnen zo leeg en alleen, zoek ik een weg, die de mijne kan zijn. Het maakt niet uit of hij zwaar valt, ik zoek sporen naar ergens want de strijd die ik moet voeren is tegen een weg zonder doel.’ Het refrein reikt een uitweg aan: ‘Tochtgenoot, je weet toch: er is geen weg gebaand! Stap voor stap, beetje bij beetje, is het dat de weg wordt gebaand!’ De Portugese naam is ook een knipoogje naar de Braziliaanse Zwartzusters.

Een nieuwe uitdaging
Zuster Christine: Al meer dan 655 jaar zetten wij ons als Zwartzusters van Bethel, o.s.a. in voor zieken- en bejaardenzorg in Oostende, Veurne, Diksmuide, enz. Onze Braziliaanse Zwartzusters nemen de pastorale en sociale zorg voor en met de armsten ter harte. Onze evangelische drijfveer is: ‘Bonos fructos facere’ wat vertaald betekent: ‘Goede vruchten voortbrengen’. Met het project COMPAZ willen we vanuit de Augustijnse spiritualiteit een hartelijk kompas zijn naar diepgang en zingeving voor studenten, zieken, zinzoekers en bidders. Via warm onthaal en luisterend oor, gebedsvieringen, Augustijnse verdiepingsmomenten, gesprek rond inspiratiebron en zingeving, ook bij ziek zijn, kan er verbondenheid, gastvrijheid, vriendschap, geloof groeien.

Gelukkig met een ondersteuningsgroep
An De Coster, een lid van de ondersteuningsgroep:

‘Ik vind het fijn om mensen te ontmoeten en daadwerkelijk bij te dragen aan een mooi initiatief. Het voorbije Augustinusevenement was een eerste aanzet om de figuur van Augustinus beter te leren kennen en bekend te maken. Stap voor stap zullen we proberen om samen met de ondersteuningsgroep het initiatief zuurstof te geven, elk vanuit zijn eigen achtergrond en mogelijkheden. Het zou mooi zijn als we er samen in zouden slagen een verschil te maken voor mensen op zoek. Bij de Zwartzusters en Anne heb ik alvast een warme bekommernis gevoeld om dat samen te realiseren.’

Wat is er ondertussen al gegroeid voor studenten?
In Betsaïda Genthof 15 zijn er een tiental studentenkamers en in Ter Castaegneboom: 4 studiokamers en drie kamers met sanitair. Brugse hogeschoolstudenten verblijven er samen met buitenlandse Erasmusstudenten in een uitwisselingsprogramma. Een warm onthaal, een luisterend oor, een duwtje in de rug geven het leven kleur. Als de deur van het bureau van Anne, Companheira-tochtgenote, openstaat, zijn studenten er welkom om iets praktisch te vragen, in vertrouwen iets te delen, te vertellen hoe ze het stellen in Brugge of hoe hun studie en stages verlopen. Maandelijks eten we samen, worden verjaardagen gevierd, een stukje leven gedeeld en aansluitend is er een verdiepingsmoment, samen met hen voorbereid. Zij maken ook om beurt een ‘Doordenkertje’ dat de anderen toont wat hen boeit of inspireert.

Wat willen jullie aanreiken voor zinzoekers en bidders?
We zijn ervan overtuigd dat de spiritualiteit van Augustinus ook mensen vandaag kan aanspreken. We stelden met het Augustinusevenement in de Sint-Annakerk hem in de kijker. Mieke Pacolet verwoordt hoe zij Augustinus ontmoette:

“Ik mocht Augustinus ervaren als een diepmenselijk persoon, in de tijd zo veraf en tegelijkertijd zo dichtbij en heel eigentijds. Zijn we immers niet allen op zoek naar Waarheid, Goedheid en Schoonheid? Ik hoorde dat Augustinus als bisschop vooral pastoraal bewogen was en bezorgd om het welzijn van de mensen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Hij leerde ons dat God Liefde is. In onze moderne neoliberale tijd van “ikkigheid” en “elk voor zich” is de nood aan verbondenheid groter dan ooit. Augustinus roept mij vooral op om mij, naast het nastreven van eigen dromen, bezield in te zetten voor het groter geheel, voor de Ander…

  • Op zaterdag 2 december 2017 organiseerden we een Augustinusnamiddag rond het thema: ‘Met Augustinus op weg naar Kerstmis’. De Brugse priester en Augustinuskenner Mgr. Gaby Quicke belichtte de dynamiek van het verlangen en drie adventsfiguren vanuit Augustinus.
  • Ondertussen zijn we gestart met maandelijkse Augustinusleesgroepjes, De spiritualiteit van Augustinus is een rijke, onuitputtelijke bron van christelijk leven en kan een kompas worden in je dagelijks leven.
  • Laagdrempelig en kleinschalig willen we op velerlei manieren ‘Augustinus’ ontmoeten en met hem in gesprek gaan. Zo organiseerden wij op zondag 26 augustus 2018 een inspirerende Augustinusverkenning, waarbij we op zoek gingen naar sporen van Augustinus n Brugge.
  • Op 8 december 2018 is er terug een Augustinusnamiddag met als spreker de bisschop Lode Aerts over het thema: ‘De liefde is God’.

Maar mensen kunnen ook ingaan op ons aanbod van ‘Warm onthaal’. De donderdag- en vrijdagvoormiddag is Anne Desmet of iemand van de ondersteuningsgroep aanwezig om naar het verhaal van mensen in vertrouwen te luisteren. Daarnaast kunnen mensen aansluiten bij een Bijbelgroepje of gebedsgroepje dat samenkomt in Genthof 15.

Als pelgrims onderweg
Dagelijks vragen we Gods zegen over dit groeiend project want wij beseffen maar al te goed dat als de Heer het huis niet bouwt, de werkers tevergeefs werken. Augustinus is daarin ook onze gids als hij schrijft:
Wij zijn pelgrims van de weg.
We wandelen doorheen de tijd.
Wij trekken steeds verder.
Wij zijn immers nog niet aangekomen.

De mensen zeggen
de tijden zijn slecht
we leven in een moeilijke tijd!
Leef goed en de tijd is goed.
Wij zijn de tijden!
De tijden zijn wat wij ervan maken.