Traduza página para Português
Traduza texto de página do Holandês para o Português

   Zoek op deze site met FreeFind

 

de heilige van de dag
klik hier voor de heilige(n) van de dag

beluister Radio Maria tijdens het surfen, 32 Kb/sec. ('Windows Media Player' vereist)

 

startpagina

Het klooster van de Zwartzusters, Oosterlingenplein 5, in Brugge
Het hoofdklooster van de Zwartzusters van Bethel o.s.a., Oosterlingenplein 5, 8000 Brugge

Welkom op deze virtuele ontmoetingsplaats van onze Congregatie van Zwartzusters van Bethel o.s.a., die in 2011 haar 650-jarig bestaan heeft herdacht. Ter gelegenheid van dat jubileumjaar openden wij deze website, waarop u nader kan kennismaken met onze religieuze gemeenschap.

Glasraam. Zwartzusters. Brugge. Ontwerp van Jules Fonteyne.
Glasraam. Zwartzusters. Brugge. Ontwerp van Jules Fonteyne.

Bladerend in het bovenstaande horizontale uitklapmenu ontdekt u meer details over onze eeuwenlange geschiedenis, ons ontstaan, onze naam, ons volgehouden apostolaat voor armen en zieken, onze kloosters in West-Vlaanderen (Brugge, Veurne, Oostende), de door ons opgerichte ziekenhuizen, ons hedendaags missiewerk in BraziliŽ, ons religieus kunstpatrimonium, onze Augustijnse spiritualiteit, onze vormen van gastvrijheid, onze manier van leven, vroeger en nu.

We zijn de webbeheerder, die we toevallig hebben ontmoet tijdens de Augustijnse dagen in Heverlee in september 2010, zeer dankbaar om zijn belangeloze inzet en enthousiasme bij het opstarten van deze website. In een eerste fase heeft hij een Nederlandtalige versie gemaakt en - wegens andere dwingende internettaken - de verdere afwerking aan ons overgelaten. Zoals u zal merken is deze webstek nog niet helemaal klaar. Er ontbreken bijv. nog een aantal gegevens en afbeeldingen m.b.t. ons recente verleden.

Het is onze bedoeling om, in een volgende fase, ook een versie in het (Braziliaans) Portugees te maken voor onze medezusters en medewerkers in BraziliŽ. Voor dit vertaalwerk zoeken wij dringend naar vrijwilligers. Mocht U zich hiertoe geroepen voelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons hoofdklooster. Adres: Oosterlingenplein 5, 8000 Brugge. Tel. 050 - 33 32 57 ofwel 050 - 345519, GSM. 0474 - 291232, Fax. 050 - 34 48 00, e-mail: zwartzusters.brugge@telenet.be

Met de H. Augustinus willen we vertrouwvol zingen en verder trekken en proberen goede vruchten voort te brengen in Vlaanderen ťn BraziliŽ, zoals het staat in ons embleem: "Bonos fructus facere" (Latijn voor "goede vruchten voortbrengen").

De H. Augustinus. Schilderij uit het klooster van Veurne
De H. Augustinus. Schilderij uit het vroeger klooster van Veurne

"Laten we zingen,
niet om te genieten van een onverstoorbare rust,
maar om ons zwoegen te verlichten.
Doe zoals trekkers onderweg:
zing onder het lopen.
Verlicht de inspanning door te zingen.
Houd niet van getalm, maar zing en trek verder.

Verder trekken, wat betekent dat?
Maak voortgang, maak voortgang in het goede.
Naar het woord van de apostel zijn er immers ook mensen
die voortgang maken in het kwaad (2 Tim. 3,13).

Wanneer je voortgang maakt, trek je verder.
Maar maak voortgang in het goede,
Maak voortgang in goede levenswandel.
Zing en trek verder".
(St.-Augustinus. Preek 256, 3 - vertaling: T.J. van Bavel o.s.a.)

Zr. Christine Everaere
Algemene Overste van de Zwartzusters van Bethel o.s.a.
 

Het embleem van de Zwartzusters van Bethel o.s.a. Ontwerp van Michiel English.
Het embleem van de Zwartzusters van Bethel o.s.a. (Ontwerp van Michiel English)

Het kloosterembleem van de Zwartzusters van Bethel o.s.a. is samengesteld uit een kastanjeboom (verwijzend naar de laat-middeleeuwse benaming van het hoofdklooster in Brugge), met in de kruin een pelikaan die zijn jongen voedt, zinnebeeld van de alles-opofferende liefde van Christus en Zijn volgelingen. Daaronder staat het devies "Bonos fructus facere" (Latijn voor "goede vruchten voortbrengen"), dat verwijst naar het Matteus-evangelie 7,17-18. Dit devies werd omstreeks 1933 aan het embleem toegevoegd door Michiel English, priester, historicus en archivaris-bibliothecaris van het bisdom Brugge, die elke dag in het klooster van Brugge de mis celebreerde.

De eerste stapjes van Jezus. Beeld in de tuin van de Zwartzusters in Brugge. Ontworpen door Karel Dupon (1853-1907), gereproduceerd door zijn zoon Gerard Dupon (1895-1970).
"De eerste stapjes van Jezus". Beeld in de tuin van de Zwartzusters in Brugge. Ontwerp: Karel
Dupon (1853-1907); reproductie: zijn zoon Gerard Dupon (1895-1970).

© Copyright 2010- . Alle rechten voorbehouden. Contact: zwartzusters.brugge@telenet.be